DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : II, Issue : II, March - 2012

विचारांची भक्ती आणि त्याचा प्रभाव

मजुशा एम.जगताप

DOI : 10.9780/22307850, Published By : Laxmi Book Publication

Abstract :

आपण आपले विचार भावना तसेच व्यवहारासाठी स्वतःच जबाबदार असतो. विचारांमध्ये मोठी शक्ती असते ज्या विचारांचे आपण चिंतन करतो किंवा आपण चर्वण करीत असतो ते आपल्या अनुभवाची रचना करतात. विचार बीजाप्रमाणे असतात. आपण त्याला आपल्या मनामध्ये रूजवतो. जितके अधिक विचार मनामध्ये ठेवतो तितकीच अधिक आपल्याला सवय लागते. सकारात्मक विचार ऊर्जा किंवा शक्ती निर्माण करतात.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

मजुशा एम.जगताप, (2012). विचारांची भक्ती आणि त्याचा प्रभाव. Indian Streams Research Journal, Vol. II, Issue. II, DOI : 10.9780/22307850, http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/6249.pdf

References :

  1. 1) गाथा आरोग्याची, डॉ. विवके शास्त्री
  2. 2) योग सोपान, श्री भा.वा.बोके
  3. 3) अध्यात्मीक सशक्तीकरण, ओमशांती प्रेस,
  4. 4) तनावमुक्त जीवन,
  5. 5) ज्ञानादी, ओमशांती प्रेस, ज्ञानामृत, शांतीवन, आबूरोड राजस्थान

Article Post Production

Article Indexed In

Comments :

Enter Name :  
Email ID :  
Comments :  

Previous Comments :

Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use