DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : III, Issue : XI, December - 2013

बिडी उद्योगातील महिला कामगारांच्या समस्या : समाजशास्त्रीय अध्ययन (संर्दभ :दत्तनगर ,नांदेड ,जि. नांदेड)

ए.टी.शिंदे

DOI : 10.9780/22307850, Published By : Laxmi Book Publication

Abstract :

भारतीय समाजात पुरुषप्रधान समाज संरचना असल्यामुळे महिलांना सार्वजनिक जीवनात दुय्यम लेखण्यात येते. त्यात बिडी महिला कामगार ह्या वंचित आहेत. जातीव्यवस्था , भांडवलशाही व्यवस्था आणि पुरुषप्रधान व्यावसी या तीन शोषण पोषक व्यवस्थेमुळे सामाजिक , आर्थिक , शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या स्त्रीया शोषणाच्या बळी ठरत आहे. नादेंड जिल्हा हा ऐतिहासिक , धार्मिक , संस्कृतिक भौगोलिक , राजकीय इ. दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिखांचे दहावे गुरु गोबिंदसिंघजी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला , गोदावरी नदीचे विशेष वरदान असलेला हा जिल्हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

ए.टी.शिंदे , (2013). बिडी उद्योगातील महिला कामगारांच्या समस्या : समाजशास्त्रीय अध्ययन (संर्दभ :दत्तनगर ,नांदेड ,जि. नांदेड). Indian Streams Research Journal, Vol. III, Issue. XI, DOI : 10.9780/22307850, http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/3442.pdf

References :

  1. डॉ.गोविंद प्रसाद (२००७) “महिला एवं बाल श्रमिक सामाजिक समस्याएँ ” डिस्कव्हरी पब्लिशिंग हाउस , नई दिल्ली .
  2. रावत ज्ञानेंद्र (२०१३) “औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ” , विश्वभारती पब्लिकेशन , नई दिल्ली .
  3. डॉ.अंजली जोशी टेंभुर्णीकर ,(२००७) “असंघटित क्षेत्रातील बालकामगार ” , प्रकाशक : डॉ. बा. ल. जोशी , औरंगाबाद .
  4. नालगौडे गुरुनाथ ,(१९७८) “औद्योगिक समाजशास्त्र ” कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन , पुणे
  5. बोधकर सुधीर , कुलकर्णी मृणाल , कानेटकर मेघा ,(२००७) “औद्योगिक संबंध आणि श्रमकायदे ” श्री . साईनाथ प्रकाशन धमरपेठ , नागपुर

Article Post Production

Article Indexed In

Comments :

Enter Name :  
Email ID :  
Comments :  

Previous Comments :

Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use