DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : III, Issue : XI, December - 2013

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील शाहीरांचे योगदान

देवीदास वायदंडे

DOI : 10.9780/22307850, Published By : Laxmi Book Publication

Abstract :

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्याची चळवळ महाराष्ट्रात सुरु झाली . मराठी भाषिकांचा मुबंईसह संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली . कॉंग्रेस आणि पंतप्रधान नेहरू सरकार भांडवलशाहांशी हातमिळवणी करून महाराष्ट्रांचा मुकुटमणी असलेली मुंबई गुजराथी वर्चस्वाखाली रहावी म्हणून केंद्रातील सत्ताधारी सरकारने मराठी भाषिकांच्या मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला सरळ सरळ नकार दिला . या उलट गुजराथी आणि मराठी भाषिकांचे मिळून द्विभाषिक राज्य बनविण्याचा घाट घातला .

Keywords :


Article :


Cite This Article :

देवीदास वायदंडे, (2013). संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील शाहीरांचे योगदान . Indian Streams Research Journal, Vol. III, Issue. XI, DOI : 10.9780/22307850, http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/3440.pdf

References :

  1. डांगळे अर्जुन (संपादक) – आण्णा भाऊ साठे निवडक वाङ्मय , २००६
  2. पेंडसे लालजी – महाराष्ट्राचे महामंथन , लोकवाङ्मयगृह , मुबंई २०१०
  3. साठे आण्णा भाऊ (शाहीर) – नवे तमाशे , अभिनव प्रकाशन , मुबंई , १९५१
  4. साठे आण्णा भाऊ (शाहीर) - आण्णा भाऊ साठे सामाजिक विचार आणि साहित्य विवेचन , लोकवाङ्मयगुह , मुबंई तृ.आ.२०१०

Article Post Production

Article Indexed In

Comments :

Enter Name :  
Email ID :  
Comments :  

Previous Comments :

Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use