DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : V, Issue : VIII, September - 2015

ब्रिटीशकालीन प्रशासकीय कायद्यातील 1935 च्या कायद्याचे चिकित्सक मूल्यमापन

अफरोज हनिफ शेख, None

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

ब्रिटीशांनी आपले राजकीय वर्चस्व भारतात प्रस्थापित केले. आपली राजकीय सत्ता चालविण्यासाठी ब्रिटीशांनी भारतात अनेक प्रशासकीय कायदे केले. यात सर्वप्रथम रेग्यूलेटिंग अॅक्ट (1773), पीटस इंडिया अॅक्ट (1784), चार्टर अॅक्ट (1793), चार्टर अॅक्ट (1813), चार्टर अॅक्ट (1853) या सारखे महत्वपूर्ण कायदे पास केले. ब्रिटीशांच्या आक्रमक व साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारतीयांच्या मनात असंतोश निर्माण होऊन इ.सन 1857 मध्ये ब्रिटीशांविरूध्द एक मोठा उठाव घडून आला. हा उठाव त्यांनी दडपून टाकला पण पून्हा भारतीयांनी उठाव करू नये म्हणून एक महत्वपूर्ण बदल घडून आला. तो म्हणजे ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता समाप्त होऊन राणीची सत्ता म्हणजेच ब्रिटीश पार्लमेंटची सत्ता भारतावर प्रस्थापित झाली. यासाठीच त्यांनी 1 नोव्हेंबर 1858 रोजी राणीचा जाहीरनामा घोशीत केला. त्याचेच पुढे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यात प्रामुख्याने असे म्हटंल्या गेले की, ‘‘कायद्याने प्रत्येकाला समान संरक्षण मिळेल आणि नवीन कायदे करतांना जनतेच्या धर्म, वंश, जात, पंथ, वर्ग इत्यादिच्या आधारावर कोणता ही भेदभाव न करता फक्त गुणवत्तेचा विचार केला जाईल.’’

Keywords :


Article :


Cite This Article :

अफरोज हनिफ शेख, None(2015). ब्रिटीशकालीन प्रशासकीय कायद्यातील 1935 च्या कायद्याचे चिकित्सक मूल्यमापन. Indian Streams Research Journal, Vol. V, Issue. VIII, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/7259.pdf

References :

 1. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 2. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 3. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 4. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 5. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 6. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 7. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 8. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 9. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 10. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 11. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 12. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 13. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 14. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 15. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 16. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 17. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 18. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 19. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 20. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 21. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 22. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 23. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 24. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 25. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 26. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 27. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 28. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 29. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 30. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 31. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 32. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 33. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 34. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 35. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 36. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 37. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 38. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 39. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 40. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 41. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 42. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 43. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 44. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 45. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 46. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 47. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 48. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 49. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 50. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 51. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 52. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 53. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 54. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 55. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 56. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 57. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 58. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 59. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 60. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 61. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 62. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 63. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 64. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 65. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 66. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 67. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 68. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 69. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 70. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 71. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.
 72. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 73. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 74. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 75. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 76. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 77. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 78. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 79. कदम य.ना. - समग्र भारताचा इतिहास (2003) (फडके प्रकाशन कोल्हापूर) पृ.क्र. 474.
 80. पवार जयसिंह, पवार मंजुश्री, - आधुनिक भारताचा इतिहास (2007) (अरूंधती प्रकाशन कोल्हापूर).
 81. कुलकर्णी अ.रा. पाटील, अ.आ. - आधुनिक भारताचा हतिहास (1973)
 82. गर्गे स.मा., राजदेरकर सुहास - भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम (1857 - 1947) विद्याप्रकाशन.
 83. डॉ. आठल्ये वि.भा. आधुनिक भारताचा इतिहास पृ.क्र. 477.

Article Post Production

  No data exists for the row/column.
Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use