DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : XI, Issue : V, June - 2021

मराठी साहित्यातील स्त्रीवाद : जाणिवा आणि आकलन

श्रीमती वंदना उत्तमराव वरकड, None

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

भारतात पारंपारिक जातीव्यवस्थेचा कुटुंबव्यवस्थेवर बराच प्रभाव आहे. रुढ असलेल्या नियमानुसार एकाच जातीचे जोडीदार निवडले जातात. त्यात पुत्रजन्माचे विशेष काही वेगळेच आहे. या बरोबरच महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे कुटुंब ही पितृसत्ताक असल्यामुळे स्वीचे कुटुंबातील स्थान आजही दुय्यम आहे.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

श्रीमती वंदना उत्तमराव वरकड, None(2021). मराठी साहित्यातील स्त्रीवाद : जाणिवा आणि आकलन. Indian Streams Research Journal, Vol. XI, Issue. V, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/10452.pdf

References :

  1. बाबर सरोजिनी, स्त्री शिक्षणाची वाटचाल, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनातर्फे प्रकाशित, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई प्र.आ. १९६८ पृ. ५१, ५२.
  2. वरखेडे मंगला, स्त्रीवादी समीक्षा : संकल्पना व उपयोजन, का.स.वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था धुळे, प्रकाशक डॉ.मु.ब.शहा प्र.आ. १ ९९९ पृ ०१.

Article Post Production

    No data exists for the row/column.
Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use