DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : III, Issue : VIII, September - 2013

मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात विषमता आणि दारिद्र्य सैद्धांतिक विवेचन

नितीन मुटकुळे

DOI : 10.9780/22307850, Published By : Laxmi Book Publication

Abstract :

सरकार जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लावीत नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला उत्तेजन दिले जात नाही तेव्हा त्या व्यापाराला ‘मुक्त व्यापार’ असे म्हणतात. अँडमस्मिथ यांच्या मते , “ज्या व्यापारनीतीमध्ये देशी आणि विदेशी वस्तूमध्ये कोण्याही प्रकारचा भेदभाव न करता आयातीवर प्रतिबंध किंवा निर्यातीला उत्तेजन दिले जात नाही, त्या व्यापारनीतीला ‘मुक्त व्यापार नीती’ असे म्हणतात . देशी व्यापार जितक्या सुलभतेने होतो तितक्या सुलभतेने आंतरराष्ट्रीय व्यापार होण्याच्या अवस्थेला मुक्त व्यापार म्हणतात .

Keywords :


Article :


Cite This Article :

नितीन मुटकुळे , (2013). मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात विषमता आणि दारिद्र्य सैद्धांतिक विवेचन . Indian Streams Research Journal, Vol. III, Issue. VIII, DOI : 10.9780/22307850, http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/3101.pdf

References :

  1. वाणिज्य कोश , (जानेवारी २०१३) ,डॉ. संजय कप्तान आणि जॉन्सन बोर्जेस , खंड ३ ,पान न.२१७९ ते २२०१
  2. आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र - (जानेवारी २०१०), डॉ.रसाळ राजेंद्र सक्सेस पब्लिकेशन , पुणे .
  3. वृद्धी व विकासाचे अर्थशास्त्र (जानेवारी २००९) विठ्ठल सोनटक्के ,शेठ पब्लिकेशन , मुंबई
  4. भारतीय अर्थव्यवस्था (२००६), रसाळ राजेंद्र, सक्सेस पब्लिकेशन , पुणे .

Article Post Production

Article Indexed In

Comments :

Enter Name :  
Email ID :  
Comments :  

Previous Comments :

Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use